Watertesten en waterwaarden

Het watertesten van de vijver kan eenvoudig met een water test strip. Maar waarom is het zo belangrijk om het vijverwater te testen? In de vijver zijn diverse waterwaarden  die elk op zich heel belangrijk zijn, deze waterwaarden van de vijver kunnen we testen met testsetjes. Er zijn vijver test strips. Zeer makkelijk in gebruik maar niet echt nauwkeurig. Je dompelt de strip even in het water, schud hem af en wacht 1 minuut. De aanwezige kleur bepaald de waarde. Dan zijn er de druppel testers, deze zijn preciezer dan de vijver test strips maar zijn iets ingewikkelder in gebruik. Het vijverwater testen hoort er gewoon bij!!

Vijver waterkwaliteit testen Eenvoudige waterkwaliteit teststrips, professionele wateranalyse sets en onderhoudsmiddelen. ...

Basischemie van de vijver De stikstof cyclus is de weg die stikstof aflegt in de vijver en is voor vijverliefhebbers een belangrijke basis chemie bij het opsporen van problemen met waterkwaliteit en vijver bewoners als koi. Meer ...

Test strips vijverwater test

Wat kunnen we meten met watertesten.

PH

De PH is een van de belangrijkste waterwaarde omdat deze zeer veel invloed heeft op de giftigheid en werking van andere waarden. De PH graad is de mate van zuurheid waarbij 7 neutraal is. 1 graad verhoging of verlaging betekend een verdubbeling van de zuurgraad.

Een lagere PH is zuur en een hogere PH is basisch. De PH waarde kan sterk wisselen als de hardheid van het water niet goed is. Grote schommelingen zijn ook niet gewenst en het is beter een lage dan een hoge waarde te hebben in verband met de giftigheid van ammonium en nitriet. De PH waarde is met een standaard test goed te meten. Meet het liefste meerdere keren per dag omdat deze gedurende de dag sterk kan wisselen. De PH is te meten met eenvoudige watertesten als bijvoorbeeld de water test strip.

Ammonium

Zoals bij de stikstof cyclus al vermeld is ammonium een giftige stof welke niet gewenst is. Het meten kan met standaard testsetjes. Let wel op dat er duidelijk verschil is tussen ammonium en ammoniak een concentratie van 0,2mg/liter ammoniak is reeds dodelijk voor jongbroed en 0,8mg/liter is dodelijk voor alle vissen.

PH-waarden

6

7

8

9

10

% ammonium NH4

100 %  - 1 mg/l

99 %  -  0,99 mg/l

96 %  -  0,96 mg/l

75 %  -  0,75 mg/l

22 %  -  0,22 mg/l

% ammoniak NH3

0 %  -  0 mg/l

1 %  -  0,01 mg/l

4 %  -  0,04 mg/l

25 %  -  0,25 mg/l

78 %  -  0,78 mg/l

Nitriet

Het nitriet is evenals Ammonium zeer giftig voor vissen. Nitriet reageert met hemoglobine in het bloed tot Metahemoglobine, welke niet meer in staat is zuurstof te transporteren. Het gevolg hiervan is dat de organen in het lichaam van de vissen de weinig zuurstof krijgen en de vissen stikken. Bij een nitrietvergiftiging is vaak het bloed van de vissen donker gekleurd, men noemt het de “brown blood disease”. Als alle vissen snel adem halen, dient in ieder geval eerst het nitrietgehalte gemeten te worden. In noodgevallen kan men het nitrietgehalte quasi verdunnen door grote hoeveelheden  zuiver zout (tot 3 mg/l, jodium vrij) aan het water toe te voegen. Natuurlijk dient ook het water meteen ververst te worden en voor voldoende zuurstof in het water gezorgd te worden. Ook nitriet kan met standaard watertesten setje gemeten worden. 

Nitraat

Zoals gezegd is nitraat een niet giftige stof welke in de vijver geen kwaad kan. Echter zal een hoge nitraat waarde wel de basis zijn voor algen etc. voldoende beplanting en water verversing zal de waarde laten dalen. Nitraat is goed te meten met een watertesten set.

GH

De hardheid van water kan verschillen en hangt af van de aanwezigheid van calcium- en magnesium in het water. De hardheid heeft invloed op de zuurgraad van het vijverwater. De hardheid hangt beïnvloed de pH-waarde zeer sterk. Hoe harder het water hoe alkalischer. Een tweede punt van de hardheid is deze op het osmoseproces (de interne zout/waterbalans) van de koi. In hard water heeft de koi minder problemen om het osmoseproces opgang te houden dan in zacht water. 

De GH-waarde wordt uitgedrukt in DH (Duitse hardheidsgraad). Zorg voor een GH-waarde van ten minste 8 en streef naar een optimale waarde van 12. de GH is de totale hardheid van het water en is met standaard watertesten te meten.

KH

De KH-waarde geeft de carbonaathardheid aan. Eén van de belangrijkste eigenschappen van de carbonaathardheid is het 'bufferen' van zuur. Een voldoende hoge KH-waarde van het water voorkomt de toename van zuren. 

Carbonaat ontstaat wanneer vrij CO2-gas zich verbindt met calcium. Wanneer de micro-organismen in uw vijver gezond zijn en voldoende CO2 produceren en er ook calcium (GH-waarde) aanwezig is, zal de carbonaathardheid (KH-waarde) stabiel blijven. Een te geringe activiteit van de micro-organismen en/of een te lage GH-waarde zorgt voor een dalende KH-waarde. Dit noemen we stagnatie. In een nieuwe vijver is CO2 niet aanwezig CO2 tabletten kunnen hier een oplossing bieden. De KH-waarde heeft direct invloed op de pH-waarde. Is de KH-waarde te laag, dan kan de pH-waarde snelle schommelingen vertonen. Als u ervoor zorgt dat de KH-waarde minstens 5 is, blijft de pH-waarde stabiel. Een KH-waarde van 8 of meer is aan te bevelen. KH kan gemeten worden met eenvoudige watertesten als een water test strip.

Zuurstof

Zuurstof is nodig voor de vissen om te kunnen ademhalen. Ook de diverse bacteriën gebruiken zuurstof om te kunnen werken. Zuurstof komt in het water door beplanting, vallen van water maar ook via de oppervlakte. Planten leveren overdag veel zuurstof maar nemen het s’ nachts weer op. Dit kan resulteren in zuurstof tekort in de ochtend. Sterke vervuiling zorgt voor een levendige bacteriën werking wat veel zuurstof kost. Hierdoor zal er in een vervuilde vijver veel sneller zuursof tekort optreden. Beluchten is dan een goede optie. Warm water kan veel minder zuurstof opnemen dan koud water hierom is het van belang dat er in de zomer voldoende beluchting is.

Temperatuur

De water temperatuur bepaald in grote mate de verwerkingssnelheid van bacteriën ook bepaald het de mate van opnemen van zuurstof. Een ideale temperatuur is tussen de 22 en de 28 graden. De vissen zijn levendig en genieten volop van het zonnetje. De bacteriën kunnen het goed aan en als alles in orde is zul je relatief weinig problemen hebben. Een temperatuur tussen 10 en 15 geeft vaak problemen doordat ziekte verwekkers wel actief zijn maar het afweersysteem niet. Beneden de 10 graden bestaat dit probleem niet. Beneden de 5 graden wordt kritiek omdat er dan bevriezing gevaar dreigt en de vissen nauwelijks iets kunnen doen. 8 graden is dan ook de ideale overwinter temperatuur.

Voor het watertesten even een lesje basis chemie van de vijver --->

Vijver waterkwaliteit -->Eenvoudige waterkwaliteit teststrips, professionele wateranalyse sets en onderhoudsmiddelen.
Professionele watertesten