Vogels in de tuin

Altijd al meer willen weten over de vogels in de tuin! De vogelwerkgroep Oost-brabant geeft regelmatig cursussen over dit onderwerp. In novermber start de curses 'Wintervogels in tuin en park'. 

Winter vogels in tuin en park

Je leert vogels herkennen en je verneemt hoe je een tuin voor vogels aantrekkelijker kunt maken en welke kleine ingrep. Elke les telt twee delen: een algemeen deel over de noden van de vogels en je tuin en een tweede deel waarin telkens een 25-tal soorten worden voorgesteld. Deze lessen worden gegeven me vogelgeluiden en filmfragmenten. In het Vrijetijdscentrum van het Cultureel Centrum De Kruisboog in Tienen. 

Maandag 24 november - Les 1: 

  • Wat zijn tuinvogels? Wanneer is een tuin aantrekkelijk? De noden van de vogels. Een 10-puntenplan voor je tuin. 
  • Courante tuinvogels:diverse mezen en mussen, diverse vinken, Merel en lijsters,Winterkoning, Boomklever en Boomkruiper, Winterkoning, Goudhaantje... 

Maandag 8 december - Les 2: 

  • Water in je tuin. Wintervoedering. Een vogeltuin is ook een insectentuin. Vogels in de tuin fotograferen. 
  • Ekster en andere kraaiachtigen, diverse duiven, spechten, Torenvalk en Sperwer... 

Maandag 12 januari - Les 3: 

  • Wintertelling tuinvogels. Hoe waarnemingen bijhouden. Nestkasten in diverse types. Werken rond projecten. 
  • Vogels bij de parkvijver: diverse eenden en ganzen, Knobbelzwaan, Meerkoet en Waterhoen, diverse reigers, IJsvogel, Aalscholver, Fuut en Dodaars courante meeuwen... 

Info op website www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be

Terug naar BLOG....

Nieuw! Reageren

Meepraten over dit onderwerp? Laat hier een reactie achter.....