privacy-policy www.bijbart.com

Alle teksten en afbeeldingen op deze site zijn door de www.bijbart.com 'De Complete vijvergids' vervaardigd en in opdracht van de www.bijbart.com zijn de teksten en afbeeldingen geplaatst. Geen andere partij kan hier aanspraak op maken tenzij deze partij schriftelijke toezegging heeft van de eigenaar van deze site, hetzij de intellectueel eigenaar van de afbeeldingen en /of teksten.Misbruik van deze regel kan leiden tot gerechtelijke stappen. Als u deze site bezoekt, dan gaat u akkoord met deze regel. Daarbij ook met de algemene voorwaarden die van toepassing zijn en de disclaimer.


'Team B-pex'


Cookies

Dysclaimer