Een natuurvijver

Een natuurvijver is de natuurlijkste van alle vijvers. Voor een natuurlijke vijver pleiten de natuurbeschermers, omdat men hiermee nieuwe leefmogelijkheden schept voor veel ingeemse dieren en plantensoorten, die door het verdwijnen van natte gebieden hun eigen leefmilieu vrijwel kwijt zijn.

Wat u zich moet realiseren ;

Hoezeer ook gewenst, de natuur laat zich niet helemaal reconstrueren Een natuurlijke vijver in de tuin kan op zijn best een natuurgetrouwe tuinvijver zijn.

Of de aanleg van een natuurlijke vijver in uw tuin mogelijk is hangt van verschillende voorwaarden af. De belangrijkste regel is; een vijver aanleggen en de natuur de vrije loot laten, Dat moet u accepteren. Corrigerend optreden mag slechts in enkele gevallen als de vijver bijvoorbeeld naderhand te zuur is of volledig door algen wordt overwoekerd.

 • De natuurlijke tuinvijver moet tenminste 15m2 groot zijn en liever nog groter, met een diepwaterzone van minstens 1,5m Belangrijk is in ieder geval een grote ondiep water en moereszone.
 • Technische middelen, als pompen en waterfilters, zijn overbodig maar ook kunstlicht, fonteinen en vis kunnen worden gemist.
 • Slechts wanneer in de omgeving akkers, weilanden, struwelen of misschien zelfs een vochtig gebied liggen, bestaan er goede kansen dat zich in uw natuurvijver een dieren en plantenwereld ontwikkelt zoals in de natuur. Men moet geen te hoge verwachtingen hebben vooral wat de dieren wereld betreft als de tuin in stad, een industrieel gebied, of in de omgeving van snelwegen of verkeersrijke straten liggen.

Een gunstige locatie voor een natuurvijver is een rustige plek in de tuin waar 5 a 6 uur zon per dag staat, welke belangrijk is voor de plantengroei.

 • Vijverfolie, klei, respectievelijk kleiklinker zijn de juiste afdichtingmaterialen voor een natuurlijke vijver of natuurvijver.
 • Plant slechts inheemse soorten die bij speciale planten kwekers te koop zijn. In de meeste moeras en oeverzones groeien de volgende planten goed; dotterbloem (Caltha palustris), kattenstaart (lythrum salicaria) egelskop (sparganium erectum) gele lis (iris pseudacorus) lisdodde (typha latifolia) grote waterweegbree (alisma plantago-aquatica) pijlkruid (sagittaria sagittifolia) en riet (phragmites australis. In dieper water vanaf 30 cm horen thuis; inheemse waterlelie (nymphaea alba), watergenitiaan (nymphoides peltata) en waternoot (trapa natans. Bij de onderwaterplanten, die belangrijk zijn voor de zuurstofvoorziening, horen; fonteinkruis (pota-mogeton) kikkerbeet (hydrocharis morsus-ranae) waterpest (elodea canadensis) of gewoon blaasjeskruid (utricularia vulgaris)
Bakker Hillegom Alles voor uw tuin


Belangrijk; 

Geen planten uit de natuur halen!!

Veel water en moerasplanten zijn beschermd.

Geduldige vijverbezitters, die echt alles aan de natuur willen overlaten, wachten tot de planten zich door aanwaaiend zaad, of meegevoerd door watervogels, zelf vestigen.

 • Alle dieren die zichzelf aandienen zijn toegestaan. Op zoek naar nieuwe woon en broedplaatsen vinden kikkers, padden en salamanders hun weg naar de natuurvijver. Haast altijd komen er libellen. Geelgerande watertoren, schaatsenrijders of gegroefde watertorren. Zet geen vis uit!! Als de natuur u vis schenkt kunt u die doorgaans in de vijver laten. Zo nu en dan duikt namelijk de vis vanzelf op. De plakkerige visseneieren blijven vaak aan veren of poten van de watervogels kleven, en bij het neerstrijken op uw vijver laten deze los, en kunnen de eerste visjes na een tijdje tevoorschijn komen,
 • De oeverzone moet op een bescheiden waarnemersplek niet beloopbaar zijn. Klei naadloos met de omgevende grond verstrijken, vijverfolie zodanig ingraven dat de rand naar boven wijst. Het kleine, begaanbare gedeelte het beste met natuurstenen of met een boomstam versterken. Ook de omgeving van de natuurvijver moet zo natuurlijk mogelijk zijn aangelegd. Goed geschikt voor een droge randzone zijn bijvoorbeeld slangewortel (polygonum bistorta), of de hangende zegge (carex pendula) die bossen vormt, waartussen u goed kleine plasjes voor de heikikker kunt maken. Kleine hoopjes steen, opgestapelde takken, gemengd blad in compost horen ook in de natuurhoek, evenals een klei of leemput die de zwaluw nestmateriaal biedt en de composthoop.
 • Het onderhoud is slechts nodig als de ontwikkeling van de vijver verstoord is, zoals door extreem sterke algengroei of door verlanding. Als zich vis heeft gevestigd, is een ijsvrijhouder in de winter nuttig voor de gasuitwisseling.

Bovenstaande foto is een natuurvijver aangelegd door Vossebeld Vijvers

De kleine natuurvijver

Een kleine natuurvijver is geschikt voor de vele tuinen waar slechts een kleine vijver past, waarvan de bezitter toch zo veel mogelijk natuur in zijn tuin wil brengen.

Wat moet u weten;

Wegens de geringe maat kunt u niet zo consequent handelen als bij de ’echte’ natuurlijke vijver. Het devies luidt; de natuur zo veel mogelijk zijn gang laten gaan, maar door regelmatige verzorging een handje helpen.

 • Het verdient aanbeveling de vijver minstens 6 m2 groot te maken met een diepwaterzone van minstens 80 cm diep, Hoe groter de vijver hoe meer dieren er zich kunnen vestigen. Een grote moeras en opdiepwaterzone is echter zeer belangrijk.
 • Een kleine waterval is nuttig voor de zuurstoftoevoer daar een fonteintje hier niet in thuis hoort.
 • Aan technisch materisaal is een zuurstof- of beluchtingspomp en vijverfilter nodig.

Een kleine natuurlijke vijver kan dicht bij huis worden aangelegd,. Om de vijverbewoners enige rust te gunnen moet hij niet direct naast een speelplek van de kinderen liggen.

Om de vijver af te dichten kan een vijverfolie, klei of een voorgevormde kunststof vijverbak gebruikt worden.

Ook voor de kleine natuurlijke tuinvijver geld; alles wat zichzelf vestigt is welkom!! Met mate kunt u zelf inheemse vis als vetje, alver, elrits en bittervoorn uitzetten. Driedoornig stekelbaarsje voelt zich ook thuis, maar is als aaseter vaak hinderlijk. Eieren van goudvis en kroeskarper worden vaak door vogels aangevoerd. Deze vis kunt u in de vijver laten, goudvis moet u echter niet uitzetten.

Bovenstaande foto is een natuurvijver aangelegd door Vossebeld Vijvers

Bakker Hillegom Alles voor uw tuin