Impermax vloeibare vijverfolie
gebuiksaanwijzing

Impermax vloeibare folie kan op nagenoeg alle oppervlakken worden aangebracht welke normaliter gebruikt worden in de bouw (beton, cement, steen, etc.). Het kan ook gebruikt worden op tegels, keramiek enterrazzo (voor reparatie en onderhoud).Conditie van de oppervlakken:De oppervlakken waar het produkt op moet worden aangebracht moeten droog zijn, schoon en vrij van onzuiverheden welke de hechting zouden kunnen aantasten (stof, vuil, vet, etc.). Indien er het vermoeden bestaat dat er zich vocht bevindt onder tegels of in het oppervlak, dan is het raadzaam om het oppervlak af te dekken met een plastic laag en dit vast te maken aan de onderlaag met tape. Indien, na een aantal uren, er zich condensatie voordoet in het plastic dan is het beter om HUMIDITY primer aan te brengen op het oppervlak.

Aanbrengen impermax vloeibare folie

Het is uitermate belangrijk om oppervlakken waar reparaties aan zijn verricht eerst schoon te maken en bijzondere aandacht te besteden aan plaatsen waar organismen zich hebben gehecht. Een hogedrukspuit is hiervoor uitermate geschikt (om de effectiviteit te verhogen kunnen er zuren en oplosmiddelen aan het water worden toegevoegd). Voor u Impermax rubber vijverfolie aanbrengt is het belangrijk het oppervlak goed na te spoelen en te laten drogen. In geval van een nieuw oppervlak is het van belang om alle sporen en resten van bouwmaterialen te verwijderen en het oppervlak goed schoon te maken. In ieder geval moet er voldoende tijd zitten tussen het schoonmaken en de behandeling daarna omhet oppervlak voldoende tijd te geven om te drogen. Er mogen geen sporen van vocht zijn tijdens het aanbrengen van de vloeibare vijverfolie.

Deze vloeibare vijver folie mag niet worden aangebracht op oppervlakken die vochtig zijn of vocht bevatten. Vocht veroorzaakt 2 problemen: 

  1. gebrek aan hechting (indien het oppervlak is verzadigd met water) 
  2. .ontstaan van blaasjes in de laag (ontstaan door druk van vocht indien het oppervlak wordt blootgesteld aan zonlicht wat elastisch materiaal vervormt). In geval van vochtige oppervlakken of verdenking van vocht is het noodzakelijk het oppervlak voor te behandelen met Vocht primer.

Omdat Impermax vloeibare folie is, is het belangrijk om het aan te brengen op een zo vlak en fijn (zonder ruwheid) mogelijk oppervlak zodat de laag zich gelijkmatig kan verdelen en opeenhopingen in putjes of het ontbreken van de coating op hoger liggende gedeeltes wordt voorkomen. Om een zo mooi mogelijk oppervlak te verkrijgen mogen oneffenheden niet groter zijn dan 2 mm. Indien er grote hoogteverschillen zijn kan het oppervlak worden bijgewerkt met vloeibaar cement of kunnen de oneffenheden worden opgevuld met Impermax, gecombineerd met mineralen (deeltjes van 0,08 tot 0,315 mm) of gelijkwaardige materialen (bijv. Polyurethaan kit, NOOIT siliconen kit). Als het produktverticaal of op steile oppervlakken moet worden aangebracht is het belangrijk om de THIXOTROP toevoeging te gebruiken wat voorkomt dat het produkt gaat lopen en zorgt voor voldoende dikte in de laag. Indien deze verticale/steile oppervlakken nadien betegeld worden is het bovendien raadzaamom zand granulaat van een bepaalde maat (min. 2 mm diameter) aan te brengen op de laag terwijl deze nog plakkerig is om zo voldoende ruwheid en hechting te krijgen tussen de laag en het cement.

Geschikte oppervlakken mogen niet te ruw of te fijn zijn en absoluut niet poreus. Voor oppervlakten van betontegels is het aanbevelenswaardig om een cementlaag aan te brengen. Om optimaalresultaat te bereiken mag dit cement niet te poreus zijn om absorptie van Impermax te voorkomen anders zou een groot deel van de eerst laag worden geabsorbeerd door het poreuze beton). Dit voorkomt ook dat er zich lucht bevindt in de laag wat zou kunnen leiden tot blaasjes enbeschadigingen. Op ruwe en poreuze oppervlakken is het beter om eerst een laag vermengd met Solvent verdunner oplosmiddel aan te brengen (ongeveer 10% oplosmiddel toevoegen) en nooit hetprodukt bij hoge temperaturen aan te brengen. Indien het waterbestendige oppervlak bijzonder glad en niet poreus is (bijv. keramiek, tegels, aluminium, etc) kan het voorkomen dat de hoge cohesie van dit product ertoe leidt tot het eenvoudigloslaten van de laag in geval van incidentele perforatie. In dit geval is het raadzaam om eerst PU primer aan te brengen wat leidt tot een betere chemische hechting tussen het oppervlak en het produkt. 

Impermax vloeibare folie
Impermax vloeibare folie

Omdat dit een vloeibaar folie is mag het niet op hete oppervlakken of op oppervlakken die direct worden blootgesteld aan zonlicht worden aangebracht. Dit zou tot de volgende problemen in de watervastheid kunnen leiden:

  1.  Opstijgende lucht blijft opgesloten in de laag terwijl deze vloeibaar is, hetgeen belletjes veroorzaakt.
  2.  Er vormt zich snel een vlies aan de oppervlakte hetgeen de oplossing van gassen van het produkt blokkeert zodat oplosmiddelen niet gelijkmatig verdampen. Daarom is het gedurende de zomermaanden van belang het produkt vroeg in de ochtend of laat op de avond aan te brengen en in het algemeen te vermijden om het produkt aan te brengen in het volle zonlicht

Indien de vloeibare vijverfolie gebruikt wordt op bestaande oppervlakten, voor reparatie en onderhoud is het van belang om scheuren welke gerepareerd moeten worden goed te behandelen. Deze scheuren moeten behandeld worden door een eerste laag Impermax aan te brengen op het oppervlak en terwijl deze nog vers is een extra laag Geomax textiel van 30 cm daar boven op. Na een paar uur moet dan de laatste laag Impermax worden aangebracht zodat de Geomax laag totaal verzadigd is.

Verbindingen moeten ook worden behandeld met een laag van 30 cm Geomax op de eerste laag Impermax in de richting van de verbinding en daarna moet deze laag verzadigd worden met voldoende Impermax.

Om totale waterdichtheid van de laag te bereiken worden deze elementen geïnstalleerd na het aanbrengen van de eerste laag van het produkt terwijl het nog vers is en zullen daarna wordenafgewerkt met een tweede laag op zo’n manier dat het water alleen nog via de afvoeren en goten kan worden afgevoerd. 


Mail ons voor een uitgebreide impermax gebruiksaanwijzing 

Wij sturen hem naar U toe in PDF 

<< terug naar de pagina over vloeibare vijverfolie


Nieuw! Reageren

Meepraten over dit onderwerp? Laat hier een reactie achter.....