Het onderhoud van je eigen vijver

by Jeroen
(Nederland)

Door goed na te denken over een vijver, wat komt er bij kijken en waar moet ik aan denken. Loop je een minder groot risico dat het een probleem gaat worden.


Een vijver heeft meer onderhoud nodig dan mensen vaak denken. Kijk maar naar een vijver of een meertje, dat ziet er bijna altijd goed uit. Dit komt mede doordat er een stroming in zit.

Als je kijkt naar een vijver in de tuin, moet je alles zelf in de gaten houden. De PH-waarde, de KH-waarde, de GH-waarde enzovoort.

Daarnaast moet je nog zien te zorgen voor de vissen, niet te veel voer, niet te weinig. Wat doe je in de winter?

Voor meer informatie wil ik je verwijzen naar: http://www.vijverbakken.net

Succes

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Uitnodiging vijver-droom-pagina.