Een folie vijver aanleggen in 5 stappen

Voor de aanleg van een folie vijver is er tegenwoordig rubberfolie verkrijgbaar met een levensduur van meer dan twintig jaar. Ook de EPDM vijverfolie rubber van bijbart.com heeft een lange levensduur. De vijverfolie kunnen bij ons besteld worden in 2D en 3D membranen. 2D is een vlakzeil op maat. Dus geen geplak aan huis om de juiste rubber folie maat te krijgen, wij zorgen voor een passend folievijver membraan. 3D is een gelaste vijverzak op maat. Groot voordeel is natuurlijk dat bij het vijver aanleggen geen lastige vouwen weggewerkt hoeven te worden en bijna alles is hierbij mogelijk. 

geotop folie vijver aanleggen

Meer over EPDM vijverfolie rubber voor een folie vijver -->

1    Grond uitgraven

De eerste stap bij het vijver aanleggen is het uitgraven van de grond. Het is handig om eerst de gewenste vorm van de folie vijver aan te geven. Gebruik hiervoor piket-paaltjes . vervolgens kan er gegraven worden. De taluds (schuine kanten) moeten over een hoek van maximaal 45 graden komen te liggen verder moet de bodem zo glad mogelijk zijn om vuil-ophopingen in de vijver en scheuren in de folie te voorkomen. Voor het uitgraven van grotere vijvers is het gebruik van een kleine mobiele kraan aan te raden. Let bij het uitgraven op kabels en leidingen die zich eventueel in de grond bevinden. De uitgegraven grond hoeft niet zonder meer afgevoerd te worden. Graszoden en humus kunnen ook nog dienst doen bij de afwerking van de vijver of ergens ander in de tuin.

2   Vijverfolie rubber aanbrengen

Na het uitgraven van de folie vijver kan de speciale vijverfolie aangebracht worden. De benodigde hoeveelheid rubber folie kunt u eenvoudig bepalen door in de lengte- en in de breedterichting een touw over de bodem te leggen. Vergeet niet de hoeveelheid folie die u nodig hebt voor het afwerken van de randen hierbij op te tellen. Het is raadzaam om de folie zoveel mogelijk uit één stuk te laten bestaan. Lijmen kan wel, maar is een lastig karwei. Bovendien is er het risico op lekkage. Vooral dunne rubber folie kan zeer gemakkelijk door stenen met scherpe randen of puntige uitsteeksels beschadigd worden. Om dit te voorkomen, kan er eerst een bescherm-doek of turfmolm in het uitgegraven gat aangebracht worden. Met behulp van enkele grote, ronde keien aan de rand wordt de folie tijdelijk op zijn plaats gehouden.

3    Folie vijver bodem inrichten

Na het aanbrengen van het vijverfolie rubber wordt de bodem ingericht. Het is belangrijk dat de gehele bodem bedekt wordt. Een veel gemaakte fout is het gebruik van gewone grond of, erger nog, van bemenste tuinaarde. Hierin zitten zoveel voedingsstoffen dat er een explosieve algengroei ontstaat. Beter is gezuiverd grind te gebruiken. Op plaatsen waar planten gepoot worden, kan speciale vijveraarde worden gebruikt. Zorg dan voor een laag van tenminste 15 centimeter. De vijveraarde kan het beste met grind afgedekt worden om vervuiling door zand-deeltjes te voorkomen. Een ander optie os om speciale plantmandjes te gebruiken. 

4   Folievijver vullen

Als de bodem ingericht is, kan de vijver met water gevuld worden. Leidingwater is hiervoor het meest geschikt, hoewel het altijd chloor bevat en vaak te zuur is. Met speciale producten wordt het chloor verwijderd en de zuurgraad op het gewenste peil gebracht.

5    Vijver afwerken

Er zijn vele mogelijkheden om de rand van de folievijver af te werken. Enkele voorbeelden hiervan zijn graszoden, turven,stenen of houten beschoeiingen.

rubber folie vijver vullen

 Het is belangrijk dat de folie goed bevestigd wordt. Als de rand met planten wordt afgewerkt,dan kan de folie worden ingegraven. Er zijn speciale kokosmatten verkrijgbaar, die van zakken voorzien zijn. Hierin kunnen planten gepoot worden. Deze matten zijn dus zeer geschikt om steile oevers mee af te werken. Als u steile oever kanten toch begaanbaar wilt maken, dan moet u de deze ondersteunen. Dit kan heel eenvoudig door een fundering van enkele stenen te maken. In plaats van cementspecie moet u dan hierbij aarde gebruiken. Bovenop deze fundering kunt u stoep- of terrastegels plaatsen. De folie kan dan tussen de fundering en de tegels bevestigd worden. Tegels mogen nooit direct op de folie liggen, omdat de folie dan beschadigd kan worden. Het is beter om tussen de folie en de tegels een laagje zand of beschermdoek aan te brengen. 

Wij leveren de juiste kwaliteit folie in 2D en 3D

Alle soorten vijverfolie op een rijtje 

Vrijblijvende prijsaanvraag folievijver