Leasen, voordelige financiering
of gewoon geld lenen

Een financiering van uw tuin en/of vijver tegen
zeer concurrerende rente!! Wij kunnen het voor u regelen


Financiering doormiddel van lease is in ons land een relatief jong begrip, dat zijn bekendheid vooral dankt aan het fenomeen lease-auto. In het kort betekent het leasen dat de klant in plaats van een eenmalige investering een overeenkomst sluit voor lenen. 

De voordelen die de zakelijke afnemer al enige jaren kent is door Arenda BV ontwikkeld tot een aantrekkelijk concept voor particulieren. De uitgangspunten die behoren bij leasen, te weten zorgeloosheid en financieel voordeel zijn toegepast op duurzame investeringen die consumenten slechts enkele keren in hun leven doen.

Voor die financiering en leasen is een aantal jaren geleden GardenLease ontwikkeld. Gardenlease Nederland, de hovenier of vijverspecialist en de klant zelf sluiten een overeenkomst waarin vastgelegd wordt dat een kant en klaar product geleverd wordt en in 36, 60 of 120 maanden betaald wordt. Naast deze financiële service heeft concept heeft een unieke verzekering die maximaal 10 jaar lang schade dekt. Het gaat hierbij om schade veroorzaakt door diefstal, vandalisme of natuurinvloeden. Een ander onderdeel van het concept is de gratis overlijdens-risico-dekking voor twee personen en een WAO verzekering. Mocht uw gezinsinkomen verslechteren wegens het overlijden van, of arbeidsongeschikt raken van u of uw partner dan wordt uw financiële plicht door ons overgenomen. 

Een financiering voor een vijver....    waarom niet!!

In tegenstelling tot andere Europeanen denken veel Nederlanders dat betalen per maand cq. leasen duur is. Het direct betalen van hun aankoop lijkt de voorkeur te genieten. Toch is het wel volledig geaccepteerd om de vaste lasten voor het huis maandelijks te betalen, bijvoorbeeld de hypotheek, het gas, water en het licht. Ook de voordelen van een auto leasen zijn bekend. Waarom zou u ook eenmalig investeren in iets waarvan u meerdere jaren geniet? Dit is hetzelfde. Waarom zou je iets waarvan je 10 jaar lang geniet dan ook niet in 10 jaar betalen? Omdat betalen per maand duurder is? Klopt; fluctuerende rente, lange looptijden en te betalen afsluit- en notariskosten maken financieren duur. In vergelijking met direct betalen en veel andere financieringsvormen is leasen echter voordelig(-er) te noemen. Daarbij komt dat het vasthouden van spaargeld aanbevolen wordt door diverse woonorganisaties.

Door middel van een rekenvoorbeeld kunnen wij u aantonen dat lease de aantrekkelijkste optie is bij de aanschaf.

Bijna 80% van de huishoudens in Nederland lenen geld om verschillende soorten aankopen te doen...De cijfers van het CBS (centraal bureau voor statistiek) liegen er niet om. 77,5% van de huishoudens in Nederland geld leent. Dit cijfer is het totale percentage van onderhandse leningen, persoonlijke leningen, tweede hypotheken, doorlopend krediet, creditcards en klantenkaarten bij elkaar opgeteld. Financiering komt in alle lagen van de bevolking voor, waarbij voornamelijk de hogere inkomens veel gebruik maken van financiële diensten. 

Zijn al deze mensen niet goed bij hun hoofd?
Lenen is toch rente betalen en maakt een aanschaf toch altijd duurder dan zo betalen?

Huiseigenaren hebben een fiscaal voordeel....

Het lijkt voordeliger om een verbouwing met eigen geld te betalen. Echter, schijn bedriegt. Als u het geld leent voor investering in uw huis, mag u de rente aftrekken en houdt u zelf uw eigen geld achter de hand. Als u dan toch voor onvoorziene consumptieve uitgaven komt te staan hoeft u er geen krediet voor af te sluiten waarvan de rente niet aftrekbaar is. In het algemeen geldt: het is aantrekkelijk een lening af te sluiten als uw eigen geld netto meer oplevert dan u aan netto rente betaalt.(bron: site vereniging eigen huis) 

Vereniging Eigen Huis 

Leasen !!  Onbekend maakt onbemind

Is een gezegde wat voor het leasen van snel op gaat. Ook wij schuiven dit niet onder stoelen of banken. Dat het echter aantrekkelijk is lijkt een feit. Zelf de Vereniging Eigen Huis adviseert haar leden een financiering van verbouwingen serieus te overwegen. In veel gevallen zijn de netto kosten namelijk lager dan de netto opbrengsten van eigen geld. 

De vraag is echter waarom u zou moeten leasen?

Deze vraag is uitsluitend te beantwoorden als men weet wat de inhoud van andere leen-vormen concreet is. Pas als alle voorwaarde duidelijk zijn is een goede vergelijking tussen leenvormen te bepalen. Iemand die uitsluitend rentes van aanbieders naast elkaar zet komt vaak bedrogen uit.

Wat houdt het Leasen in?

  1. U krijgt een kant en klaar product, en dus niet een som geld waarmee u iets kunt laten aanleggen.
  2. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand, gedurende een vaste looptijd. (36 / 60 of 120 maanden)
  3. gedurende de looptijd kan het worden onderhouden.
  4. U betaalt geen afsluitkosten.
  5. U hoeft geen taxatie van uw woning te laten doen om de financiering rond te krijgen.
  6. De financiering hoeft niet bij een notaris te passeren.
  7. U hoeft geen extra verzekeringen t.g.v. de financiering te sluiten.
  8. In de lease constructie zit een overlijdensrisicodekking voor zowel u als uw partner.
  9. In de lease constructie zit de mogelijkheid een WAO/WW dekking te sluiten.
  10. U krijgt een verzekering die gedurende de looptijd schade in de door diefstal, vandalisme en natuurinvloeden dekt.

Omdat u least kunt u uw gereserveerde bedrag laten renderen op een spaarrekening.

Heeft u een eigen woning...en deze woning is uw hoofdverblijf, dan is de rente onbeperkt fiscaal aftrekbaar tegen het IB - tarief. Bij een gehuurde woning of een eigen woning die niet als hoofdverblijf wordt aangemerkt ontstaat er een andere situatie. De rente is in dat geval niet meer fiscaalaftrekbaar en zal worden aangemerkt als consumptieve rente.Voor meer informatie; De Belastingdienst 

Het concept heeft een unieke verzekering die 10 jaar lang schade dekt. Het gaat hierbij om schade veroorzaakt door diefstal, vandalisme of natuurinvloeden. Een ander onderdeel van het concept is de gratis overlijdensrisicodekking voor twee personen en een (optionele) WAO verzekering. Mocht uw gezinsinkomen verslechteren wegens het overlijden van, of arbeidsongeschikt raken van u of uw partner dan wordt de financiering overgenomen.

Wilt u meer weten over het financieren van een (zwem)vijver kunt u contact met ons opnemen. Bijbart / B-pex werkt nauw samen met gardenlease, en de daarbij aangesloten hoveniers.