Bijbart.com vijvers dysclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de bijbart.com. Door bijbart.com te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

U kunt bijbart.com bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een bestelling te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat ten allen tijden te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. bijbart.com houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Alle informatie op bijbart.com is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie bij op bijart.com zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. bijbart.com aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op bijart.com kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Het auteursrecht op deze website berust bij bijbart.com of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan bijbart.com. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door bijbart.com 


'Team B-pex'


Cookies

Privacy policy