Vragen over de vijver (FAQ)

Algemene vragen over de vijver


<< vorige vragen 1 2 3 4 5 6 7 8  volgende vragen over de vijver >>


Is vijverfolie giftig voor het milieu?


De vijver folie bevat een geringe hoeveelheid giftige stoffen die deze langzaam aan het water afgeeft. Het is vooral de weekmaker in de folie, de stof die de folie soepel moet houden, die bepaalt hoeveel giftige stoffen er in de folie zitten en hoe lang deze giftige stoffen zal afgeven. Het is ook het product dat een belangrijke rol speelt in de kostprijs van de folie. het komt erop neer dat bij een stugge folie meer weekmakers gebruikt moeten worden. Soepelere folie heeft minder van deze weekmakers nodig. Het is daarom het beste om de nieuwste folie aan te schaffen. De kwaliteit van de folie verbetert namelijk ieder jaar en er zitten steeds minder schadelijke stoffen in. Planten kunnen we gelijk op de folie aanbrengen, maar met de vissen wachten we minstens 3 tot 4 weken.

Er zijn veel soorten vijver folie te koop. Rubber, EPDM folie of HDPE folie. Het is van belang goed te kijken voor wat voor soort tuinvijver de folie moet dienen.

Kwaliteit van de vijverfolie is erg belangrijk ...

top

Waar moet ik op letten bij een voorgevormde vijver?


Bij de voorgevormde vijvers is er veel verschil in soorten en kwaliteit. In de prijs van de vijver is dat ook terug te vinden. Voordat een vijfer wordt uitgekozen is het dan ook van belang dat u zich voldoende verdiept in de uitgebreide variatie die door e fabrikanten wordt aangeboden. Pas de laatste jaren zijn er vijver is de handel gekomen die een goede verdeling tussen diepte en waterigheid hebben. De ondiepe stukken aan de rand van de vijver, biotoopranden genoemd, kunnen met oeverplanten beplant worden zodat de vijver op een natuurlijke wijze overloopt in de tuin. Van de nieuwste modellen zijn de biotoopranden nog breder en dieper en deze zijn dan ook geschikt als moeraszone. Salamanders en kikkers voelen zich daarin goed thuis. Op zich is een breed moerasdeel in de vijver erg mooi, maar u dient zich wel steeds af te vragen wat u wilt, veel water of veel moerasplanten. Bij een vijver die iets extra's aan de tuin moet toevoegen, gaat het toch voornamelijk om het water en de waterplanten.

Meer over voorgevormde vijver bakkken ...

top

Hoe wordt een voorgevormde vijver geplaatst?


Het belangrijkste is dat een voorgevormde vijver stabiel en waterpas staat. Bij de vijver die verschillende niveau's (waterdiepten) hebben, kan dat een probleem zijn. Het is dus niet zo dat er even een gat gemaakt wordt waar de vijver ingezet wordt waarna die gelijk met water gevuld wordt. het gat moet u ruimer graven dan de vijver groot is. Daarna worden de verschillende niveau's op de bodem van het gat aangebracht. Op de verhoging in het gat wordt vervolgens een laag wit zand aangebracht. Daarna wordt de vijver in het gat neergelaten en waterpas gezet. Er moet dan nog veel ruimte onder de vijver opgevuld worden. Dat doen we met wit vulzand dat we 'inwateren', dus met water uit de tuinslang besproeien. Iedere keer als er zand wegstroomt, vullen we dat aan en letten we daarbij op dat de vijver waterpas blijft staan. Ga daar net zo lang mee door tot er geen vulzand meer wegloopt en alle ruimten rondom de voorgevormde bak opgevuld zijn. Vooral op kleigrond word het snel een waterballet, maar neem dan de tijd. Pas daarna wordt de vijver gebult om te controleren of hij stabiel ligt. Vervolgens wordt het water weer verwijderd en kan met de inrichting van de bak begonnen worden.

Meer over voorgevormde vijver bakkken ...

top

Moet een waterval altijd gemetseld worden?


Bij een betonnen vijver wordt de waterval altijd gemetseld. Dan ontstaan namelijk de meest natuurlijke vormen. Door gebruik te maken van de nieuwe bewapening, die al genoemde fibermeshvezel, ontstaat ook een kwalitatief goede waterval. Er zijn ook watervallen van kunststof, maar bij veel mensen gaat de kunststof na enige tijd vervelen en dan moet alles weer opnieuw gemaakt worden. Bij de aanleg van een waterval worden bij voorkeur natuurkeien en natuurlijke materialen gebruikt. Het is niet eenvoudig dat goed aan te leggen, maar een goede doe-het-zelver lukt het meestal wel. De onderlaag word gemaakt van cement met fibermesh en dient minstens 15 cm breed te zijn. Op deze laag worden de keien vastgezet. De loop van het water moet naar de vijver gericht zijn en niet naar de zijkanten, want dan stroomt er water weg. Controleer de waterval de eerste 2 dagen op lekkage en corrigeer dat gelijk. De pomp van de waterval wordt aan de andere kant van de vijver gezet om een zo groot mogelijke beweging in het water te krijgen. Ook in een kunststof vijver kan een waterval gemetselde worden. Het water dient dan echter wel zo'n 10 cm van de rand van de vijver te valleen om lekkage te voorkomen.

top

Welke vijver kost het meest geld om aan te leggen?


Dit is voor veel mensen een belangrijke vraag. Sinds er vijverfolie op de markt is, zijn de andere vijvers wat in de verdrukking geraakt. Het is dan ook met name aan de vijverfolie te danken dat vijvers zo in de belangstelling staan. Vooral vroeger toen vijvers nog met stenen gemetseld werden, was er vakmanschap voor nodig om een dergelijke vijver te maken. Dat koste veel geld. Tegenwoordig kunnen handige doe-het-zelfvers zelf hun betonnen vijver storten en kan iedereen een folievijver maken. Als we het zelf kunnen doen, komt de prijs van een betonnen vijver overeen met die van een folievijver. Bij een betonnen vijver komt er echter vaker een vakman aan te pas dat maakt het weer duurder. De voorgevormde bakken kosten per vierkante meter vijver het meest en niet iedereen is in staat deze zelf te plaatsen. Als we een klassering van de verschillende vijvers moeten geven luidt deze als volgt: de vijverfolie is het goedkoopst, dan volgt de betonnen vijver en daarna de voorgevormde kunststofvijver. 

Wat voor vijver gaan we aanleggen ...

top

Wat is de beste kleur voor de vijver wand?


Bij sommige kleuren van vijverwanden is de vraag gerechtvaardigd of de mensen een vijver in hun tuin willen of een minizwembad. Sommige betonnen vijvers worden namelijk blauw en groen geschilderd en dat is op zich afgrijselijk. Nu zullen smaken verschillen, maar een dergelijke vijver zal nooit onderdeel van de natuur worden en daar gaat het toch allemaal om. Een vijver heeft bij voorkeur een donkere kleur. Bij een betonnen vijver is dat geen probleem. Deze verweert en word vanzelf donkerder. Goede kunststofvijvers zijn donker en bij voorkeur zwart. Koop geen lichtkleurige vijverfolie of kunststofvijvers. Het staat niet alleen onnatuurlijk, maar ze stimuleren ook nog de algengroei omdat ze het zonlicht terugkaatsen. Ook de materialen die we in de vijver gebruiken moeten donker van kleur zijn. Dat geldt niet alleen voor de fontein, maar ook voor de zwerfkeien. Materialen met een lichte kleurt vergroten alleen maar het algen probleem.

top

Waar moeten we bij keuze van materiaal rekening mee houden?


Nu er enkele voor- en nadelen van de verschillende vijver besproken zijn, moeten we de verschillende materialen toetsen aan de eisen die we stellen. Voor iedere tuinbezitter zal dat anders zijn en daarom worden ze in volgorde van belangrijkheid genoemd:

  1. de levensduur van het materiaal,
  2. het al dan niet bestendig zijn tegen UV-straling,
  3.  het bestand zijn tegen vorst,
  4. het al dan niet gevoelig zijn voor rotting,
  5. de sterkte van het materiaal,
  6. de mogelijkheden om zelf de vorm te bepalen,
  7. de standaardmaten waarin de materialen te verkrijgen zijn,
  8. het gemak waarmee het te repareren is, 
  9. het al dan niet zelf kunnen verwerken van de materialen.

Het belangrijkste voor veel mensen zijn echter de kosten. Uit het voorgaande moet echter afgeleid worden dat de kosten niet het enige is waar naar gekeken moet worden. Het weinige geld dat besteed is aan een goedkope vijver die niet staat of snel kapot is, is weggegooid geld

top

Moet de vijver voorzien worden van een overloop?


Een overloop vangt het water, dat bij een ware regenval uit de vijver loopt, op en voert dat af naar bijvoorbeeld riolering. Het is een van de minst belangrijke onderdelen van een vijver. Zou een vijver overlopen, dan zal het op de grond naast de vijver stromen en daar weglopen. Alleen op een harde, dichtgeslibde kleigrond kunnen er problemen ontstaan doordat de grond dan erg drassig wordt. Daar is een overloop dan ook zeker op z'n plaats. Een overloop kan gemaakt worden door een pvc-regenpijp op de hoogte van de oeverrand te plaatsen en op de regenafvoer of riolering aan te sluiten. Plaats de regenpijp dan altijd op de oeverrand en niet in de oeverrand omdat anders het waterniveau niet meer op de maximumhoogte kan komen.

top

Hoe worden rolkeien op de oeverrand bevestigd?


Het gebeurt vaak dat mensen de wand van de vijver met rolkeien bekleden maar dat enkele dagen later het hele spul onder in de vijver ligt. Willen we rolkeien gebruiken, dan moet bij een betonnen vijver al tijdens het storten een steunrand gemetseld worden. Deze rand komt ongeveer 30 tot 40 cm onder de waterlijn. Later stapelen we de rolkeien hier los bovenop. Er is dan een stabiel geheel ontstaan. Bij folievijvers zorgen we ervoor dat de wand van de vijver niet te steil afloopt en brengen ongeveer 30 tot 40 cm onder de waterlijn een horizontale rand aan. Over die rand leggen we dan de folie. Hierdoor wordt een steunrand voor de keien gevormd. Deze rand dient minimaal 20 cm breed te zijn. Ook nu worden de keien er los opgelegd. Als er een voorgevormde vijver is geplaatste, loopt het wat anders. Deze hebben namelijk nogal steile wanden. Knip daarom van stug geplastificeerd blokgaas (te koop bij een tuincentrum) stroken van ongeveer 60 cm lengte. Buig deze stroken in een haakvorm en steek een uiteinde naast de bovenkant van de kunststof vijver in de grond. De andere kant wordt in de vijver gebogen. Er ontstaat dan een soort korf waar de rolleren, tot aan de waterlijn, ingelegd kunnen worden. De kunststofrand is dan weggewerkt.


top


<< vorige vragen 1 2 3 4 5 6 7 8  volgende vragen over de vijver >>